ARIAT-TECH에 문의하십시오.
검증*(확인 코드를 입력하고 "제출"을 클릭하십시오.)
제출
  • 회사 명 : ARIAT TECHNOLOGY LIMITED
  • 담당자 이름: 윙입
  • 등록 추가 : RM18, 27 / F, Ho King Comn CTR, 2-16 Fayuen ST, 몽콕 구룡, 홍콩.
  • 사무실 추가 : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16, Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong
  • 전화 : + 00852-30522540
  • 팩스 : + 00852-30522530
  • 이메일 : Info@ariat-tech.com
  • 스카이프 ID : ariat-sales
Other Related Information:

이메일: Info@ariat-tech.com홍콩 전화 : +00 852-30522540더하다: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16, Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.